Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Introductie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Budgetbeheergroep B.V.

Kerngegevens van ons kantoor

Postbusadres: Postbus 802, 7400 AV Deventer

Telefoonnummer: 085-9027796 (op werkdagen van 10:00-13:00)

AFM Vergunning

Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12048688

Met onze vergunning mogen wij bemiddelen in:

– Betaalrekeningen

– Consumptief krediet

– Elektronisch geld

– Spaarrekeningen

Onze relatie met banken

Wij hebben geen enkele contractuele verplichting om in de producten van bepaalde banken te bemiddelen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons bedrijf.

Hoe worden wij beloond?

Het maandtarief van Budgetbeheer Groep B.V. is afhankelijk van het afgenomen module en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Waar mogelijk vragen wij bij de Gemeente bijzondere bijstand aan voor onze dienstverlening, waardoor in veel gevallen de cliënt deze kosten niet zelf hoeft te dragen.

De eenmalige kosten van Intake & Inventarisatie worden bij cliënten zonder vergoeding/compensatie door Gemeente of werkgever, het lopende kalenderjaar verrekend,

in maximaal 12 termijnen.

Beloningsbeleid medewerkers

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers op integer, solide en klantgericht handelen. In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast marktconform salaris.

Heeft u een klacht?

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Wij beschikken over een klachtenprocedure. U kunt uw klacht schriftelijk (ter attentie van de directie) of via e-mail aan ons kenbaar maken.

Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd waar het Betaalrekeningen, Consumptief krediet, Elektronisch geld of Spaarrekeningen betreft dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.

Menu